Leiding

Jong Nederland Heusden heeft momenteel ongeveer 90 leden en ongeveer 30 leiders.

De leiding bestaat uit een club van jongeren en volwassenen, die zich volledig inzetten om deze jeugdvereniging tot een succes te maken!

Onze leiding beschikt ook over de nodige ervaring en certificaten. Zo heeft iedereen een introductiecursus gevolgd, en een deel van de leiding heeft een EHAK-certificaat, BHV, etc.

 
Leiding:
 • Joost Bennenbroek                
 • Rik Bennenbroek
 • Tim Bennenbroek                    
 • Ruud Berkvens
 • Geert van Bussel
 • Sjenna Deelen
 • Tom van Dijk
 • Ankie Driessen
 • Tom Driessen
 • Lins Gorissen
 • Janne Groenen
 • Lenn Groenen
 • Niels Heijligers
 • Ellis van Heugten
 • Tom Kerkers
 • Bert Leenders
 • Bram Leenders
 • Koen Leenders
 • Ton Leenders
 • Luuk Maas
 • Tjitske Meijer
 • Daniëlle Meulendijks
 • Femke Moors
 • Jan Peters
 • Piet Peters
 • Thijs van de Ven
 • Eva van de ven
 • Sander Verberne
 • Robbie van de Wetering
 • Sten Wijnen
 
Bestuur:
 • Ruud Berkvens
 • Lenn Groenen
 • Niels Heijligers 
 • Ton Leenders
 • Luuk Maas
 • Thijs van de Ven
 • Robbie van de Wetering
 
 
 

Beleid

Als Jong Nederland vinden wij het belangrijk om op een aantal punten een duidelijk beleid te hebben, zoals op het gebied van omgangsregels of privacy. De belangrijkste punten zijn hieronder te vinden. Voor vragen kun je ons mailen op jnheusden@hotmail.com.
 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Natuurlijk vertrouwen we bij onze vereniging al onze vrijwilligers voor 100%. Toch vinden wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) belangrijk, aangezien de veiligheid van kinderen van groot belang is bij een jeugdvereniging, en dat signaal willen we ook naar buiten afgeven.
Iedereen die bij Jong Nederland Heusden leiding is/wordt, heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het doen van vrijwilligerswerk bij een jeugdvereniging. Hiervoor worden al onze vrijwilligers gescreend door Justis.
 
 

Gedragscode

Bovendien ondertekent alle leiding een gedragscode, zodat iedereen nog eens expliciet aangeeft welk gedrag wel en niet toegelaten wordt. Wij gebruiken hiervoor de gedragscode van Jong Nederland Landelijk, die te vinden is via onderstaande link.

gedragscode_vrijwilliger_jong_nederland.pdf

 

 

Vertrouwenspersoon

Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen.

Het kan natuurlijk zijn dat je zit met vragen, dilemma's, klachten of vermoedens met betrekking tot grenzen. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon om dit soort dingen bespreekbaar te maken. 

Onze vertrouwenspersoon is Tom Kerkers en is te bereiken op 0683027462.

 

Privacy statement

Jong Nederland Heusden wil de privacy van haar leden en leiding zo zorgvuldig mogelijk waarborgen, zowel wat betreft het vastleggen en verwerken van uw gegevens. Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie bewaren, hoe wij de privacy van onze leden beschermen, welke rechten onze leden hebben en onder welke voorwaarden wij deze informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet en regelgeving:

Jong Nederland Heusden verwerkt de ledengegevens in overeenstemming met de wet. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het voldoen aan deze wet betekent dat Jong Nederland Heusden uw gegevens alleen verzamelt voor een bepaald doel en dat Jong Nederland Heusden de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt.

Doel van verwerking:

Jong Nederland Heusden gebruikt uw gegevens onder andere voor het versturen van uitnodigingen en opgaves van activiteiten. Verder vragen wij (voor bepaalde activiteiten) naar persoonlijke gegevens die belangrijk zijn voor het welzijn van de leden.

Inzicht in uw gegevens:

Alleen leiding van Jong Nederland Heusden die rechtstreeks betrokken zijn bij activiteiten waar uw kind ook bij betrokken is, heeft inzicht in de persoonlijke gegevens van uw kind. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gevoelige gegevens. Uw persoonsgegevens bewaren wij gedurende het lidmaatschap bij Jong Nederland Heusden. Jaarlijks geven wij aan derden (Zoals het landelijke bureau Jong Nederland en gemeente) de gegevens van onze leden voor het afstaan van contributie en de verzekeringen van activiteiten. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk.

Beveiliging:

Uw persoonsgegevens die wij bewaren worden opgeslagen op een beveiligd systeem in een bestand dat met een sterk wachtwoord beveiligd is.  Alleen de leiding en het bestuur van Jong Nederland Heusden hebben toegang tot deze gegevens.

Uw rechten en plichten:

Indien u dit wenst kunt u uw gegevens inzien en eventueel een kopie hiervan ontvangen. Als u vindt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u uw leiding vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u ten alle tijden bij uw leiding een verzoek indienen om uw gegevens (of delen hiervan)  te laten vernietigen.

Social Media:

In onze lidmaatschapsgegevens hebben we nadrukkelijk gevraagd aan de ouders/leden of we toestemming hebben om foto’s/video’s van onze leden te delen via sociale media. Indien zij geen toestemming hebben gegeven zullen wij dus ook GEEN beeldmateriaal van hen op deze kanalen plaatsen. Om er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt is onze PR afdeling op de hoogte van welke leden we geen toestemming hebben gekregen om content te delen/plaatsten.

Vragen:

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Jong Nederland Heusden kunt u een email sturen naar: jnheusden@hotmail.com

 

 

Privacy Statement

Jong Nederland Heusden wil de privacy van haar leden en leiding zo zorgvuldig mogelijk waarborgen, zowel wat betreft het vastleggen en verwerken van uw gegevens. Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie bewaren, hoe wij de privacy van onze leden beschermen, welke rechten onze leden hebben en onder welke voorwaarden wij deze informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet en regelgeving:

Jong Nederland Heusden verwerkt de ledengegevens in overeenstemming met de wet. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het voldoen aan deze wet betekent dat Jong Nederland Heusden uw gegevens alleen verzamelt voor een bepaald doel en dat Jong Nederland Heusden de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt.

Doel van verwerking:

Jong Nederland Heusden gebruikt uw gegevens onder andere voor het versturen van uitnodigingen en opgaves van activiteiten. Verder vragen wij (voor bepaalde activiteiten) naar persoonlijke gegevens die belangrijk zijn voor het welzijn van de leden.

Inzicht in uw gegevens:

Alleen leiding van Jong Nederland Heusden die rechtstreeks betrokken zijn bij activiteiten waar uw kind ook bij betrokken is, heeft inzicht in de persoonlijke gegevens van uw kind. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gevoelige gegevens. Uw persoonsgegevens bewaren wij gedurende het lidmaatschap bij Jong Nederland Heusden. Jaarlijks geven wij aan derden (Zoals het landelijke bureau Jong Nederland en gemeente) de gegevens van onze leden voor het afstaan van contributie en de verzekeringen van activiteiten. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk.

Beveiliging:

Uw persoonsgegevens die wij bewaren worden opgeslagen op een beveiligd systeem in een bestand dat met een sterk wachtwoord beveiligd is.  Alleen de leiding en het bestuur van Jong Nederland Heusden hebben toegang tot deze gegevens.

Uw rechten en plichten:

Indien u dit wenst kunt u uw gegevens inzien en eventueel een kopie hiervan ontvangen. Als u vindt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u uw leiding vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u ten alle tijden bij uw leiding een verzoek indienen om uw gegevens (of delen hiervan)  te laten vernietigen.

Social Media:

In onze lidmaatschapsgegevens hebben we nadrukkelijk gevraagd aan de ouders/leden of we toestemming hebben om foto’s/video’s van onze leden te delen via sociale media. Indien zij geen toestemming hebben gegeven zullen wij dus ook GEEN beeldmateriaal van hen op deze kanalen plaatsen. Om er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt is onze PR afdeling op de hoogte van welke leden we geen toestemming hebben gekregen om content te delen/plaatsten.

Vragen:

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Jong Nederland Heusden kunt u een email sturen naar: jnheusden@hotmail.com

 

Doorzoek de website

Contact

Jong Nederland Heusden Vorstermansplein 10
5725 AM Asten-Heusden

SAVE THE DATE!!

FIËSTA - 14 en 15 oktober 2023

 

 

 SOCIAL MEDIA 

www.facebook.com/Jong-Nederland-Heusden

 

Tegenwoordig hebben we ook een Tiktok acount met Jong Nederland.

Hier onder een link om naar het acount te gaan.

 

JNHeusden (@jnheusden) TikTok | Bekijk de nieuwste TikTok-video's van JNHeusden